Posts Tagged ‘#KegiatanOrmawaBK’

Study Tour KMBK 2022

Hai hai hai Sobat KMBK!! πŸ‘‹πŸ» Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya!😊 Β  Study Tour merupakan program kerja biro humas ...

07.01 Kegiatan Ormawa BK 0

Sekolah Sekretaris III

Hai hai hai Sobat KMBK!! πŸ‘‹πŸ» Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya!!😊   Sekolah Sekretaris merupakan salah satu program kerja ...

22.12 Kegiatan Ormawa BK 0

Upgrade and Refreshing II 2022

Hai hai hai Sobat KMBK!! πŸ‘‹πŸ» Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya!   Upgrade and Refreshing atau yang biasa disingkat ...

22.12 Kegiatan Ormawa BK 0

Sharing Information and Technology 2022

Hai hai hai Sobat KMBK!! πŸ‘‹πŸ» Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya!!😊   Sharing Information and Technology atau yang biasa ...

08.12 Kegiatan Ormawa BK 0

Pelatihan Usaha (PELUS) 2

Hai hai hai Sobat KMBK!! πŸ‘‹πŸ» Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya!!😊   Pelatihan Usaha atau PELUS merupakan salah satu ...

08.12 Kegiatan Ormawa BK 0

Kajian Isu Eksternal

Hai hai hai Sobat KMBK!! πŸ‘‹πŸ» Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya!!😊   Sebagai salah satu program kerja di bidang ...

08.12 Kegiatan Ormawa BK 0

Sekolah Kepemimpinan 2022

Hai hai hai Sobat KMBK! πŸ‘‹πŸ»Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia yaa!!😊   My PPB kembali membawa informasi seputar kegiatan ormawa, ...

08.11 Kegiatan Ormawa BK 0

Sekolah Bendahara III

Hai hai hai Sobat KMBK!! πŸ‘‹πŸ»Β Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya!😊   Sekolah Bendahara merupakan salah satu program kerja Bidang ...

30.10 Kegiatan Ormawa BK 0

Pelatihan Usaha (PELUS)

Hai hai hai Sobat KMBK!! πŸ‘‹πŸ»Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya!😊   Pelatihan Usaha atau PELUS merupakan salah satu program ...

30.10 Kegiatan Ormawa BK 0

Penyaluran Infaq Jumat KMBK

Hai hai hai Sobat KMBK!! πŸ‘‹πŸ»Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya! Infaq Jumat merupakan salah satu program kerja bidang ...

08.10 Kegiatan Ormawa BK, Sedekah dan Infaq 0